YOĞUN BAKIM ZİYARET KURALLARI
20 Aralık 2022

DEĞERLİ HASTA YAKINLARI, GEÇMİŞ OLSUN;

Öncelikle sizi anlıyoruz, önemli bir probleminiz var, sevdiklerinizin hayatından endişe ediyor, kendinizi çaresiz hissediyorsunuz. Ancak siz gerekeni yapmış olup, hastanızı Yoğun Bakım Ünitesine teslim etmişsiniz. Yapabileceğiz tek şey sakin olmak, beklemek ve aşağıda belirtilen kurallara uymak ve tedaviye yardımcı olmaktır. Bu dönemde enerjinizi doğru kullanmanızı öneririz. Önümüzde olan süreç zor ve yorucudur. Bu nedenle mümkünse evinize gidiniz. Eğer bekleme alanında kalmak istiyorsanız kendi aranızda nöbetleşerek bekleyiniz. Bu zorlu süreçte sizlerin yanında olduğumuzu unutmayınız

1.Hastanemiz Genel Yoğun Bakım Ünitesi (B. blok 7.kat) için günlük ziyaret saati 13:00, Koroner Yoğun Bakım Ünitesi (A. blok 3.kat) için 12:30 ‘dur. Ziyaretçi sayısı ‘1’ (bir) kişi ile sınırlıdır.

2.Hasta ziyaretinde, yoğun bakım doktoru/hemşiresinin izniyle öncelikle birinci derece yakınlarının/ birinci derece yakınlarının izin verdiği kişiler tarafından hastayı ziyaret etmesine izin verilir ve ziyaretlere fizyolojik ve psikolojik sağlığını korumak amacıyla çocuk ziyaretçiler alınmamalıdır. (özel durumlarda hekim kontrolünde ve izni ile alınmalıdır)

3.Hastanemizde hastanın bilgi güvenliği ve mahremiyetinin sağlanması amacıyla; hastanın durumu ve tedavi süreci hakkındaki bilgiler ilgili hekim tarafından hasta ziyareti esnasında hasta başında (Koroner Yoğun Bakım ünitesi hastaları hariç) sadece birinci derece yakınlarına (anne, baba, eş, kardeş, çocuk vb.) verilmekte olup, olağanüstü durumlarda hasta yakınları ile telefon aracılığıyla iletişime geçilmektedir.Bilgilendirme saati dışında olağan üstü bir durum olmadıkça yüz yüze veya telefon ile bilgilendirme yapılmaz.

4.Yoğun Bakım Üniteleri tek yataklı üniteler değildir. Sizin hastanızın yanında başka hastaların da aynı ünitede tedavi aldığını unutmayınız. Hastalarımızdan herhangi birinin uygun olmaması durumunda ziyaretçi saati gelmesine rağmen Yoğun Bakım Ekibi’nin sizleri Yoğun Bakım Ünitesi’ne kabulü gecikebilir. Bu durumda lütfen sabırlı olup sizlere bilgi verilmesini bekleyiniz ve izinsiz Yoğun Bakım Ünitesi’ne girmeye çalışmayınız.

5.Ziyaret süresi 5-10 dk’ dır. Ancak acil durumlarda daha erken sonlandırılabilir.

6.Ziyaret için gelen hasta yakınlarının gribal veya diğer enfeksiyon (ateş, burun akıntısı, ishal, kusma, enfeksiyöz dermatit, öksürük) durumu söz konusu ise ziyarete izin verilmeyecektir.

7. Ziyaret esnasında sizlerin ve hastalarımızın sağlığını korumak için Ziyarete girmeden önce; ziyaretçi koruyucu önlemleri alarak içeri girmelidir. Ziyaretçiler üniteye girmeden önce ellerini, el dezenfektanı ile dezenfekte etmeli veya su/sabun ile yıkanmalıdır. Box gömleği, maske ve bone giymelidir. Hastanın hekim veya hemşiresinin bilgisi dahilinde, temasa engel durumlar (enfeksiyon varlığı, izolasyon odasında bulunan hastalar,   vb.) olmadığı takdirde ziyaretçinin hastaya temas etmesine izin verilir. Bu durumda eldiven takılmalıdır.

8. Ziyaret sonrası sırasıyla eldiven, önlük, maske, çıkartılmalıdır. Sonrasında eller el dezenfektanı ile dezenfekte edilmeli veya su/sabun ile yıkanmalıdır.

9.Ziyaretçilerimiz ziyaret ettiği hastasının dışında başka hastalara ve hasta bakımı ve tedavisinde kullanılan cihazlara dokunmamalıdır.

10.Hastalarımızın başında yüksek sesle ve diğer hastaları rahatsız edecek şekilde konuşmamalıdır.

11.Ziyaretiniz sırasında hastaların ve yoğun bakım ünitesinin fotoğrafını ya da görüntüsünün çekilmesi kesinlikle yasaktır.

12.Ziyaretçiler gerekli durumlarda hekim talimatıyla, hemşire gözetiminde hastanın beslenme ve bakım sürecine katılabilirler.

13.Hastalarımızla ilgili ilaç ve malzemenin (hasta bezi vb.) çoğu hastanemiz tarafından temin edilmektedir. Bazı durumlarda Kan, bazı özellikli ilaçlar ve malzemenin temini için sizlerden yardım alabiliriz. Eğer ilaç raporu gerekiyor ise hazırlanması için Yoğun Bakım Sorumlu hemşiresi ile görüşünüz.

14.Toplumsal salgın durumlarında ziyaretçi kısıtlaması yapılabilir.

16.Hastalarınızın ihtiyaçları ile ilgili bilgileri yoğun bakım hemşiresinden, tıbbi durumu ve tedavi süreci ile ilgili bilgileri ilgili hekimden ziyaret sırasında alabilirler.

17.Ziyaretçilerin Yoğun Bakıma ulaşabileceği telefon numaraları, ziyaret usul, esasları hakkında bilgileri yoğun bakım sekreteri/hemşiresi tarafından verilir.

          HASTALARIMIZIN VE SİZİN SAĞLIĞINIZI KORUMAK AMACIYLA ALINAN KURALLARA UYMAKTA GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ ANLAYIŞ, İŞ BİRLİĞİ VE HASSASİYETNİZ İÇİN TEŞEKKKÜR EDERİZ.

BAŞHEKİM