SAĞLIK TURİZMİ
08 Mayıs 2024

Sağlık turizmi nedir?

 

SAĞLIK TURİZMİ; sağlığa kavuşmak amacı ile kişilerin ikamet ettiği ülkeden başka ülkeye gitmesiyle oluşan turizm çeşididir. Daha iyi imkanlarla farklı bir ülkede sağlığını tekrar elde etmek için yapılan turizm çeşidi olup önemi hızla yükselen bir sektördür.

Hastanemiz, sağlık turizminin öneminin ve ülkemize sağlayacağı ekonomik katkıların bilincindedir.

 

 

 

1.Görevimiz; sağlık turizmi nedeni ile ülkemizi tercih edip hastanemize başvuran hastaların; kabul, kayıt, teşhis, tedavi, faturalandırma, taburculuk, tercümanlık ve aracı kuruluşlarla iş ve işlemlerin koordinasyonunu sağlamak

2.Görevli personel yetki ve sorumlulukları

a.Birim Sorumlusu / Sorumlu Yardımcısı: iletişime açık, diksiyonu düzgün tercihen yabancı dil bilen hastane yöneticisi tarafından görevlendirilen kişidir.

b. Birim Sorumlusu / Sorumlu YardımcısıSorumlulukları:

-Hastanemizin yurtdışı tanıtım hizmetleri için gerekli organizasyonları yönetmek,

- Yurtdışı kurum ve kuruluşlarla iletişim ve işbirliği içerisinde olmak

- Sağlık turizmi amacıyla gelen hastaların yönlendirilmesi, tedavi ve ulaşımının koordine edilmesi

- Sağlık turizmi kapsamında ülkemize gelen yabancı hastalarımızın hastanemize ulaşımı, tedavi süreci, hastane dışı konaklaması ve ülkesine dönüşünü içeren süreçte rehberlik edilmesi

- Sağlık turizmi kapsamında ülkemize gelen yabancı hastalarımızın kendi dilinde tercüman temin edilmesi, tüm süreç hakkında bilgilendirilmesi ve onamının alınması

- Sağlık turizmi amacıyla gelen hastaların kayıtlarının görevli bilgi işlem personelince doğru ve eksiksiz biçimde yapılmasının denetlenmesi

- Sağlık turizmi ile ilgili yazışmaları yapılması ve denetlenmesi

- Sağlık turizmi alanındaki ulusal ve uluslararası düzeyde yeniliklerin takip edilmesi

- Sağlık turizmi alanındaki istatistiki verilerin eksiksiz tutulması

 

İLETİŞİM: ULUSLARARASI SAĞLIK TURİZM BİRİMİ

TELEFON NO: +904662121040

MAİL: artvindhs5@saglik.gov.tr

 

Sağlık turizmi daire başkanlığı resmi  web sitesine ulaşmak için

https://shgmturizmdb.saglik.gov.tr/