Takip Merkezinin İşleyişi
03 Mart 2022

Covid-19 Takip Merkezinin İşleyişi

-Covid-19 Takip Merkezi sorumlu hekimi tarafından oluşturulan hasta listesi merkezde görevli sekreter tarafından telefon ile aranarak Hastanemiz Covid-19 Takip Merkezine davet edilmektedir.

-Davet edilen bireylerden, muayene ve tetkik yapılmasını kendi isteği ve onayı ile gönüllü olarak kabul edenler izleme alınmaları için randevu listesine eklenir.

-Görevli sekreter tarafından oluşturulan Randevu Listesi sorumlu hekim tarafından kontrol edilir.

-İlk geliş ve kabul işlemlerinin ardından bireyin mevcut sağlık durumuna ilişkin muayene, tetkik gibi tıbbi iş ve işlem süreçleri başlatılır.

-Daha sonraki randevu günleri; bireyin Covid-19 Merkezine ilk geliş ve kabul işlemlerinin yapıldığı tarihten sonraki 1.ay, 3.ay, 6.ay, 12. ay, 18.ay ve 24. ay olarak belirlenir.

-Randevu günleri hastaya telefonla aranarak hatırlatılır.

-Covid -19 Takip Merkezi izleminden kendi isteği ile ayrılma talebinde bulunan bireyler merkezimiz hekimi tarafından   gerekçesi ile birlikte kayıt altına alınarak izlemden çıkabilir.