T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Artvin Devlet Hastanesi
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Artvin İl Sağlık Müdürlüğü Artvin Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Yıllık Eğitim Planı

Güncelleme Tarihi: 08/10/2018

 

 

 

 

ARTVİN DEVLET HASTANESİ 2018 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

Doküman No: KU.PL.02

Yayın Tarihi: 06.08.2013

Revizyon No: 03

Revizyon Tarihi:

02.01.2018

Sayfa No:13/1

 

Sıra No

 

Eğitim Konusu

 

Eğitimin Amacı

Eğitilecek Hedef Grup

Planlanan Eğitim

Tarihi

Gerçekleşen Eğitim

Tarihi

Eğitim süresi

Eğitimcinin Adı Soyadı

Tekrarlanan Eğitim Tarihi

 

Hasta Güvenliği Eğitimleri

 

 

 

1.

 

 

 

Hastanın Doğru Kimliklendirilmesi

Hasta ve çalışan güvenliği açısından önemini hedef gruptaki personele etkili bir şekilde

vermek

 

 

Tüm personel temizlik personeli dahil

 

 

 

Ocak2018

Şubat2018

Mart 2018

 

 

 

 

60’

 

(Eğitim Hemşiresi)

Kalite Direktörü

Online Eğitim

 

 

 

2.

 

 

Güvenli İlaç Uygulaması

 

 

 

Hekimler ve hekim dışı sağlık personeli

 

Ocak2018

Şubat2018

Mart 2018

 

 

 

Kalite

Direktörü (Eğitim

Hemşiresi) Online Eğitim

 

 

 

3.

 

 

Güvenli Cerrahi Uygulama

 

 

 

Hekimler ve hekim dışı sağlık personeli

 

Ocak2018

Şubat2018

Mart 2018

 

 

 

Kalite

Direktörü Eğitim

Hemşiresi Online Eğitim

 

 

4.

Hasta Başı Test Cihazı Bakım ve Kullanımı Eğitimi

 

Kullanılan Yerlerdeki Personel

 

Ocak2018

Şubat2018

Mart 2018

 

 

Bölüm

Sorumluları Online Eğitim

 

 

5.

 

Transfüzyon Güvenliği

 

Hekimler ve hekim dışı sağlık

personeli

Ocak2018

Şubat2018

Mart 2018

 

 

(Mikrobiyoloji Uzmanı)

Eğitim Hem

Online Eği

 

6.

Numune Kabul ve Red Kriterleri,

 

hekim dışı

Ocak 2018

 

Biyokimya

 


 

Doğru Örnek Alımı ve Transferi

sağlık

personeli

Şubat 2018

Mart 2018

 

 

uzmanı

Online Eğitim

 

 

 

7.

 

 

Düşme Riskinin Azaltılması

 

 

Tüm personel temizlik personeli dahil

 

Ocak2018

Şubat2018

Mart 2018

 

 

 

(Kalite

direktörü) ( eğitim Hemşiresi)

Online Eğitim

 

 

8.

 

Sözel Order Eğitimi

 

 

Hekimler ve hekim dışı sağlık personeli

Ocak2018

Şubat2018

Mart 2018

 

 

 

(Kalite

direktörü) ( eğitim Hemşiresi)

Online Eğitim

 

 

9.

 

Acil Durum Kod Uygulamaları (Mavi-Pembe Kod)

 

 

 

Tüm personel temizlik personeli dahil

Ocak2018

Şubat2018

Mart 2018

 

 

 

(Kalite

direktörü) ( eğitim Hemşiresi)

Online Eğitim

 

 

10.

 

 

Hasta Transferi

 

 

Tüm personel temizlik personeli dahil

 

Ocak2018

Şubat2018

Mart 2018

 

 

 

(Kalite

direktörü) (eğitim Hemşiresi

Online Eğitim

 

 

11.

 

Tıbbi Cihaz Güvenliğinin Sağlanması

 

Hekimler ve hekim dışı sağlık

personeli

 

Eylül 2018

 

 

Hastane müd. Biyomedikal sor.

Online Eğitim

 

 

 

 

 

 

 

İş Sağlığı ve Çalışan Güvenliği Eğitimleri

 

 

12.

 

Çalışanların Zarar Görme Riskinin Azaltılması ve Önlenmesi

 

İş sağlığı ve çalışan güvenliğinin

tüm personele

anlatılması

Tüm Hastane Personeli (temizlik personeli dahi)

 

 

Mayıs 2018

Haziran 2018

 

 

 

60’

 

(Psikiyatri Uzmanı)

Online Eğitim

 


 

13.

 

Fiziksel Şiddete Maruz Kalma

 

Tüm Hastane Personeli (temizlik personeli dah)

 

Mayıs 2018

Haziran 2018

 

 

 

 

(Psikiyatri Uzmanı)

Online Eğitim

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

Kan ve Vücut Sıvılarıyla Bulaşan Hastalıkların Riskinin Azaltılması

Kan ve Vücut Sıvılarıyla Bulaşan

Hastalıkların Riskinin

Azaltılması ve maruz kalma durumunda ilk müdahaleyi tüm personele anlatmak

 

 

 

Tüm Hastane Personeli (temizlik personeli dah)

 

 

 

 

Nisan2018

Mayıs2018

Haziran 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Enfeksiyon hemşiresi Online Eğitim

 

 

 

15.

 

 

Sağlık Taramalarının Yapılması ile İlgili Bilgilendirme

 

Sağlık

Taramalarının önemini tüm personele

anlatılması

 

Tüm Hastane Personeli (temizlik personeli dah)

 

 

Nisan2018

Mayıs2018

Haziran 2018

 

 

 

 

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Enfeksiyon hemşiresi Online Eğitim

 

 

 

 

 

16.

 

 

 

Kesici Delici Alet Yaralanma Riskinin Azaltılması

Kesici Delici Alet Yaralanma Riskinin

Azaltılması ve maruz kalma durumunda ilk müdahaleyi tüm personele anlatmak

 

 

 

Tüm Hastane Personeli (temizlik personeli dah)

 

 

 

Nisan2018

Mayıs2018

Haziran 2018

 

 

 

 

 

 

 

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Enfeksiyon hemşiresi Online Eğitim

 

 

 

17.

 

 

Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ve Güvenli Kullanımı

Kişisel Koruyucu Ekipmanlar ve Güvenli Kullanımı tüm

personele anlatmak

 

Tüm Hastane Personeli (temizlik personeli dah)

 

 

Nisan2018

Mayıs2018

Haziran 2018

 

 

 

 

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Enfeksiyon hemşiresi Online Eğitim

 


 

 

 

18.

 

 

 

Risk Yönetimi

Tüm personele çalıştığı birime göre riskleri göstermek ve alınması gereken

önlemleri

anlatmak

 

Tüm Hastane Personeli (temizlik personeli dah)

 

 

 

Kasım2018

Aralık2018

 

 

 

 

 

İlgili Uzman

Online Eğitim

 

 

 

19.

 

 

Meslek Hastalıkları ve Hukuki Sonuçları

tüm personele meslek hastalığının önemini ,

Hukuki sonuçlarını

anlatmak

 

Tüm Hastane Personeli (temizlik personeli dah)

 

 

Kasım2018

Aralık2018

 

 

 

 

İlgili Uzman

Online Eğitim

 

 

20.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Konuları

İş sağlığı ve çalışan güvenliğinin

tüm personele

anlatılması

Tüm Hastane Personeli (temizlik personeli dah)

 

Kasım2018 Aralık 2018

 

 

 

İlgili Uzman

Online Eğitim

 

 

 

21.

 

 

 

Radyasyon Güvenliği

İlgili birimlerde çalışan personelin Radyasyon Güvenliği konusunda

bilinçlendrimek

 

 

Radyoloji ve ameliyathane çalışanları

 

 

Şubat 2018

Mayıs 2018

 

 

 

(Radyoloji uzmanı) Online Eğitim

 

 

Çalışan Hakları

 

22.

 

Mobbing

Tüm personelin çalışan hakları konusunda bilgi sahibi olmasını

sağlamak

Tüm Hastane Personeli (temizlik personeli dah)

 

Haziran 2018

 

 

 

 

ilgili Uzman

Online Eğitim

 

 

 

23.

 

 

Beyaz Kod

 

 

Tüm hastane personeli

 

Ocak2018

Şubat2018

Mart 2018

 

 

 

Çalışan Hakları Birim Sorumlusu Online Eğitim

 

 

 


 

 

 

 

Enfeksiyon Kontrolü ve Önlenmesinin Sağlanması

 

 

 

24.

 

 

İzolasyon Önlemleri ve İzolasyon simgeleri

Enfeksiyonların kontrolü ve

önlenmesi

konusu çalışan tüm personele etkili bir şekilde anlatmak

 

 

Tüm Hastane Personeli (temizlik personeli dah)

 

 

 

Nisan2018

Mayıs2018

Haziran 2018

 

 

 

 

 

60’

 

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Enfeksiyon hemşiresi Online Eğitim

 

 

 

 

25.

 

 

 

 

El Hijyeni 5 Endikasyon Kuralı

 

 

 

 

 

Tüm Hastane Personeli ve Temizlik personeli

 

 

Ocak 2018

Şubat 2018

Mart 2018 Temmuz 2018

Eylül 2018

 

 

 

 

 

 

 

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Enfeksiyon hemşiresi

Online Eğitim

 

 

 

26.

 

Cerrahi alan Enfeksiyonları ve Antibiyotik Profilaksisi

 

 

Hekimler ve hekim dışı sağlık personeli

 

 

Eylül 2018

 

 

 

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Enfeksiyon hemşiresi

Online Eğitim

 

 

 

27.

 

 

Katater Enfeksiyonları

 

hekim dışı sağlık personeli

 

 

Kasım 2018

 

 

 

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Enfeksiyon hemşiresi

Online Eğitim

 

 

28.

Sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları

 

Sağlık personeli

 

Kasım 2018

 

 

Mikrobiyoloji uzmanı Online Eğitim

Online Eğitim

 

 

 


 

Temizlik

 

 

 

29.

 

 

 

Hastane ve Bölüm Bazlı Temizlik Eğitimi

Hastane ve Bölüm Bazlı Temizlik

Eğitiminin önemini

Tüm personele etkili bir şekilde

vermek

 

 

Tüm Hastane Personeli ve Temizlik personeli

 

 

Mart 2018

Mayıs 2018 Temmuz 2018

 

 

 

 

 

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Enfeksiyon hemşiresi Online Eğitim

 

 

 

30.

 

 

Hastane Atıkları ve Tıbbi Atıklar

Hastane Atıkları ve Tıbbi Atıklar Eğitiminin önemini

Tüm personele etkili bir şekilde

vermek

 

Tüm Hastane Personeli ve Temizlik personeli

Mart 2018

Mayıs 2018 Temmuz 2018

 

 

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Enfeksiyon hemşiresi Online Eğitim

 

 

 

 

31.

 

 

Sıfır Atık Projesi Eğitimi

Sıfır atık projesini tüm personele

anlatmak ve sıfır atık konusunda farkındalık oluşturmak

 

Tüm Hastane Personeli ve Temizlik personeli

 

Şubat 2018

Mart 2018

 

 

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Enfeksiyon hemşiresi Online Eğitim

 

 

32.

Kişiler Arası İletişim ve Gelişim Eğitimi

 

 

 

 

İletişimin

Tüm Hastane

 

Nisan 2018 Temmuz 2018

 

 

 

Psikolog ve Eğitim

hemşiresi

Online Eğitim

 

 

 

önemini

Personeli ve

 

 

belirtmek etkin

Temizlik

33.

Kişiler Arası İletişim

bir iletişim için

personeli

 

 

neler yapılmalı

 

 

 

etkin bir şekilde

 

 

 

anlatmak

 

 

 

Engelli

Tüm Hastane

Şubat2018

Mayıs2018

Haziran 2018

 

 

 

 

 

 

bireylerin

Personeli ve

 

 

 

özelliği olan

Temizlik

 

 

34.

 

Engelli Bireylerle İletişim

hasta grubu olduğunu

belirmek ve

personeli

Psikolog ve

Eğitim hemşiresi

 

 

iletişim

 

Online Eğitim

 

 

konusunda

 

 

 

 

gerekli

 

 

 

 

hassasiyetin

 

 

 

 


 

 


gösterilmesini sağlamak

 

 

 

 

 

 

 

Hasta Hakları

 

35.

 

Hasta Memnuniyeti

Tüm personelin hasta hakları konusunda bilgi sahibi olmasının

sağlanması

Tüm Hastane Personeli

Nisan 2018

Mayıs 2018 Temmuz 2018

 

 

 

Hasta Hakları Birim Sorumlusu Online Eğitim

 

 

36.

 

Hasta Hakları ve Sorumlulukları

 

Tüm Hastane Personeli

Nisan 2018

Mayıs 2018 Temmuz 2018

 

 

HastaHakları Birim Sorumlusu

OnlineEğiti

 

 

 

 

37.

 

 

 

Hasta MAHREMİYETİ

Hasta mahremiyetinin önemini anlatmak ve bilgi mahremiyeti konusunuda

vurgulamak

Tüm Hastane Personeli

Nisan 2018

Mayıs 2018 Temmuz 2018

 

 

 

 

Hasta Hakları Birim Sorumlusu Online Eğitim

 

 

38.

 

Etik ve Hasta Hakları

Tüm personelin hasta hakları konusunda bilgi sahibi olmasının

sağlanması

Tüm Hastane Personeli

Nisan 2018

Mayıs 2018 Temmuz 2018

 

 

Hasta Hakları Birim Sorumlusu Online Eğitim

 

 

CPR

 

 

39.

 

 

Temel yaşam desteği

Sağlık personeli dışındaki personelin

temel yaşam bilgi sahibi olmasını

sağlamak

Sağlık personeli dışındaki personel

(hizmetalımd)

 

 

Ağustos 2018

Kasım 2018

 

 

Acil ve anestezi uzmanı Eğitim

hemşiresi Online Eğitim

 

 

 

40.

 

 

İleri Yaşam Desteği

Sağlık personelin ileri yaşam konusunda bilgi sahibi olmasını

sağlamak

Hekimler ve hekim dışı sağlık personeli

 

Ocak 2018

Kasım 2018

 

 

Acil ve anestezi uzmanı Eğitim

hemşiresi

Online Eğitim

 


 

 

 

Tesis Güvenliği Eğitimleri

 

 

 

41.

 

 

Kurumda Can ve Mal Güvenliğinin Sağlanması

Tesis

güvenliğinin hasta ve çalışan güvenliği açısından önemini tüm personele

anlatmak

 

Tüm Hastane Personeli (temizlik personeli dah)

 

 

 

Aralık2018

 

 

 

 

 

 

 

Hastane Müd. Online Eğitim

 

 

 

42.

 

Acil Durum Afet Yönetimi

 

 

 

Tüm Hastane Personeli ve Temizlik personeli

 

Temmuz 2018

Ağustos 2018

 

 

 

 

HastaneMüd. Sivil Savunma görevlisi

Online Eğitim

 

 

43.

 

Tehlikeli Maddelerin Yönetimi

 

hekim dışı sağlık personeli

Temmuz 2018

Ağustos 2018

 

 

 

Hastane Müd. İSGU

Online Eğitim

 

 

Diğer Eğitimler

 

 

 

44.

 

 

Organ ve Doku Nakli Eğitimi

Organ bağışı konusunda toplumdaki hassasiyeti artırmak etkin bir şekilde

anlatmak

Tüm Hastane Personeli

 

Kasım 2018

 

 

 

 

Doku ve organ nakli

koordinatörü Anestezi uzmanı

Online Eğitim

 

 

 

45.

 

 

Bilgi Güvenliği Eğitimi

Bilgi güvenliği önemini vurgulamak ve üzerimize düşen sorumlulukları

anlatmak

Tıbbi Sekreterler, Hekimler ve hekim dışı sağlık

personeli

 

 

Ocak 2018

 

 

 

60’

(Kalite

direktörü) OnlineEğitim BilgiişlemSor.

 

 

46.

Kullanıcılara Tehlikeli Madde

Sınıfını Gösteren Simgeler Hakkında Eğitim

Tehlikeli madde simgelerini

tanımak

hekim dışı sağlık personeli

 

Kasım 2017

 

 

İSGU

Online Eğitim

 


 

 

47.

 

 

KEFE (kadın erkek fırsat eşitliği)

Kadın erkek fırsat eşitliğini anlatmak toplumda ki

yanlışları

Tüm Hastane Personeli

 

Mart 2018

 

 

 

 

Online Eğitim Sosyal

çalışmacı

 

 

 

vurgulamak

 

 

 

 

 

 

Güvenlik

Hekimler ve

 

Mayıs 2018 Ağustos 2018

 

 

 

Kalite

direktörü) ( eğitim Hemşiresi)

Online Eğitim

 

 

 

Raporlama

hekim dışı

 

48.

Güvenlik Raporlama Sistemi Eğitimi

Sisteminin

önemini vurgulamak ve

sağlık

personeli

 

 

üzerimize düşen

 

 

 

sorumlulukları

 

 

 

anlatmak

 

 

 

49.

 

Akılcı İlaç Eğitimi- Farmakovijilans ve Advers Etki

Akılcı İlaç Eğitimi ve Advers Etki konusunu etkin bir şekilde

Hekimler ve hekim dışı sağlık personeli

 

Şubat 2018

Mart 2018

 

 

 

 

 

 

Eczacı

Online Eğitim

 

 

 

vermek

 

 

 

 

 

 

Materyovijilans

Hekimler ve

 

Ekim2018

Kasım2018

 

 

 

 

 

 

ve olumsuz olay

hekim dışı

 

50.

Materyovijilans Etki ve Olumsuz

Olay Bildirimi

bildirimi

konusunu etkin

sağlık

personeli

 

 

bir şekilde

 

 

 

vermek

 

 

 

51.

 

Genel Uyum Eğitimi

Yeni başladığı ortama daha kolay alışması

ve çalışma yeri

Yeni Başlayan Veya Bölüm Değişikliği

Yapan

Yeni başlayan oldukça

 

 

 

 

Eğitim

hemşiresi Hekimlere

 

 

 

konusunda bilgi

 

 

 

başhekim yrd.

 

 

sahibi olmak

 

 

 

 

 

52.

 

TİG

Hekimlerin TİG anlamasını sağlamak

Tüm

Hekimlere”

 

Ekim 2018

 

 

 

TİG Sorumlusu

 


 

 

53.

Özel gün ve Haftalara Yönelik Eğitimler

(KKKA-AIDS-HIV-HEPATİT- BRUSELLA-DOMUZ GRİBİ- KUDUZ-KOLERA-DİABET v.b

İlgili konularda bilgi sahibi olmak ve bilgileri

güncellemek

 

Tüm Hastane Personeli

Ocak2018

Şubat2018

Mart 2018

Kasım 2018

 

 

 

 

İlgli branş uzmanları

 

 

 

 

 

54.

Özellikli Birimlerde İlaç Yönetimi, İlaç-İlaç Etkileşimi, İlaç-Besin Etkileşimi, İlaç

Geçimsizliği, İlaç Ve Tıbbi Sarf Malzemelerin Soğuk Zincir Saklama Ve Transferleri, Narkotik Ve Psikotrop İlaçların Muhafazası Ve Kayıt Altına Alınması,

İlaç güvenliğinin tam olarak

sağlanması için tüm sağlık personeline bunun önemi

etkili bir şekilde anlatmak

 

 

 

 

Tüm sağlık personeli

 

 

 

Ağustos 2018

Kasım 2018

 

 

 

 

 

 

Eczacı

Online Eğitim

 

 

 

 

 

55.

İlaçların Kaybolması, Kırılması Konusunda Yapılacaklarla İlgili, İlaç Ve Tıbbi Sarf Malzemelerin Eczane

İadesi, İmhası, Yüksek Riskli

İlaçların Saklanması ,Advers Etki Bildirimi, Bölünebilir Ve

Ezilebilir İlaçlar, Eşdeğer İlaç, İlaç İnfüzyon Süreleri

Gibi Konularda)

 

 

 

 

 

 

Tüm sağlık personeli

 

 

 

 

Eylül 2018

Kasım 2018

 

 

 

 

 

 

Eczacı

Online Eğitim

 

 

 

 

 

 

56.

Akılcı ilaç kullanımı,

*İlaçların stabilitesi

*İlaç geçimsizliği

*İlaç-ilaç etkileşimi, ilaç-besin etkileşimi

*Yüksek riskli ilaçlar ve kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlar

*İlaçlarda advers etki ve advers etki bildirimi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüm sağlık personeli

 

 

 

 

 

Eylül 2018

Kasım 2018

 

 

 

 

 

 

 

Eczacı

Online Eğitim

 

 

57.

*Bölünebilir ve ezilebilir ilaçlar,

*Pediatride güvenli ilaç uygulamaları,

*Geriatride güvenli ilaç

 

 

Tüm sağlık personeli

 

Eylül 2018

Kasım 2018

 

 

 

Eczacı

Online Eğitim

 


 

uygulamaları,

*Tıbbi sarf malzemelerinde olumsuz olay ve olumsuz olay bildirimi

*İlaç Hazırlama Teknikleri

*Özel saklama koşullarına sahip ilaçlar (soğuk zincire tabi ilaçlar,

ışıktan korunması gereken ilaçlar, vb.)

*Nütrisyonel destek tedavisi ve nütrisyonel detsek ürünleri

*İlaç ve tıbbi sarf malzeme depolama koşulları

*Akılcı antibiyotik kullanımı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.

 

 

 

Nütrisyonel destek ihtiyacının belirlenmesi – karşılanması ve izlemine yönelik süreçler

Nütrisyonel destek

ihtiyacının belirlenmesi – karşılanması ve

izlemineyönelik süreçlerinintüm klinik

hemşirelerince bilinmesini sağlamak

 

 

 

 

 

Tüm klinik hemşireleri

 

 

 

 

 

Eylül 2018

 

 

 

 

 

 

Diyetisyen Nöroloji ve plastikcerrahi uzmanı

 

 

 

59.

 

 

Anne Sütü ve Emzirme

Anne sütü ve emzirmenin sağlıklı nesiller için önemini anlatmak

 

 

Tüm personel

 

 

Nisan 2018

 

 

Çocuk hastalıkları

uzmanı Eğitim hemşiresi

Online Eğitim